Liderii producției de lemn lamelat încleiat din România

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

 

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

Denumire solicitant: GLULAM S.A.

Sediu: Municipiul Târgovişte, Strada PROF. CEZAR IVĂNESCU, Nr. 17, Judet Dâmboviţa

E-mail persoana de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Tipul proiectului de investiții: Lucrari de constructii si/ sau achizitionarea de echipamente

 

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: 4 mil. €– 4,5 mil. €

 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020)

 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Sud-Muntenia, Judet Dambovita

 

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

 

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 200.000 € + T.V.A

Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

Valoarea mentionata anterior este maximala.

Este obligatoriu ca valoarea ofertata sa nu depaseasca valoarea totala estima a contractului de servicii.

Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat.

 

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 26/10/2020 ora 12:00.

Adresa: Municipiul Târgovişte, Strada PROF. CEZAR IVĂNESCU, Nr. 17, Judet Dâmboviţa

 

Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare.

 

Nota! Serviciile de consultanta in managementul proiectului sunt conditionate de semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Intrarea in vigoare a obligatiilor contractuale pentru serviciile de consultanta in management va avea loc numai daca si in masura in care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finantarea si dupa semnarea Contractului de Finantare intre Solicitant/ Beneficiar si Autoritatea de Management.

 

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la adresa personei de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     

 

Data: 13.10.2020
ANUNT DE ATRIBUIRE

CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

Denumire solicitant: GLULAM S.A.

Sediu: Municipiul Târgovişte, Strada PROF. CEZAR IVĂNESCU, Nr. 17, Judet Dâmboviţa

E-mail persoana de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Tipul proiectului de investiții: Lucrari de constructii si/ sau achizitionarea de echipamente

 

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: 4 mil. €– 4,5 mil. €

 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020)

 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Sud-Muntenia, Judet Dambovita

 

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

 

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 200.000 € + T.V.A

Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

ATRIBUIT:

  • Data contract: 29.10.2020
  • contract: 92
  • Moneda contract: RON
  • Valoare contract: 459.021 Lei plus TVA, echivalentul a 95.000 Euro fara TVA calculati la curs 4.8318 Lei (august 2020)
  • Nume contractor: FDI TOP CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea SLT. Adrian Carstea, Nr. 70, Bl. 35, ap.39, inregistrata la Registrul Comertului J40/11839/2010, CUI RO27044840

 

 

Data: 30.10.2020