Liderii producției de lemn lamelat încleiat din România


Scurta descriere a proiectului cu Titlul:

"CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII GLULAM S.A. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII”

DENUMIREA BENEFICIARULUI: GLULAM SA

SCOPUL PROIECTULUI și în același timp Obiectivul general al proiectului creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a societății prin diversificarea activității în domeniul fabricării furnirelor și panourilor din lemn, domeniu identificat în Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia și în Strategia Națională pentru Competitivitate.

În urma implementării acestui proiect, firma își va diversifica producția unității existente, fapt ce va permite realizarea unui produs nou atât pentru firmă cât și pentru piața națională (inovație de produs): Cross Laminated Timber, în traducere: cherestea laminată încrucișată; pe scurt CLT sau X-lam. Acest produs este un panou destinat pereților, pardoselii sau elementelor de acoperiș din suprastructura clădirilor.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Obiectivul specific nr. 1: Tehnologizarea firmei cu toate utilajele și dotările necesare realizării inovării de produs și de proces

Obiectivul specific nr. 2: Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile în scopul realizării unei investiții inițiale: diversificare producției unității existente prin realizarea unui produs care nu a mai fost fabricat anterior în unitate

Obiectivul specific nr. 3: Realizarea unor activități specifice priorității de investiție 2.2 în scopul obținerii unor avantaje competitive de către firmă

 

REZULTATELE:

Rezultatul 1

1 Proiect elaborat si implementat in conformitate cu cerintele POR 2014 - 2020

 

Rezultatul 2

5 utilaje achizitionate

1 sistem fotovoltaic achizitionat

4 software achizitionate

1 produs inovativ

1 proces inovativ

 

Rezultatul 3

1 produs certificat

1 recertificare sisteme de management

1 participare la un târg international, organizat în strainatate

 

DATA DE ÎNCEPERE: 16.03.2020

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 39 luni, respectiv între data de 16.03.2020 și data de 31.05.2023

VALOAREA TOTALĂ= 9.526.393,40 lei din care VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ= 7.740.372,60 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR= 4.000.181,27 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național= 705.914,32 lei

 

Locul de implementare al proiectului: str. Cezar Ivănescu, nr. 17, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 137455 

 

INFORMAȚII CONTRACTORI:

 

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 7022/ 15.07.2021

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1

PROCONSULT SRL

Servicii de consultanta pentru elaborare proiect

Achiziție directa

159.460,00 lei

(cu TVA)

17.03.2020

2

WOOD EXPERT INDUSTRY SRL

Furnizare utilaje Lot 1

Achiziție privata competitiva conform Ordin MFE

10.710.000,00 lei

(cu TVA)

16.06.2022

3

BIOTEL SRL

Furnizare utilaje Lot 2: Sistem fotovoltaic

Achiziție privata competitiva conform Ordin MFE

165,993.10 lei

(cu TVA)

11.05.2022

 

4

SERVICII DE CERTIFICĂRI SISTEME SRL

Servicii de recertificare sisteme de management

Achiziție directa

4,006.73 lei (cu TVA)

25.01.2022


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro