Liderii producției de lemn lamelat încleiat din România


 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

" Dezvoltarea durabilă a societății GLULAM SA prin investiții în active performante "

 Denumirea beneficiarului: GLULAM S.A.

Număr de referință: contract de finanțare nr. 2761/ 25.07.2018, cod SMIS 110848

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 13/12/2016; Data finalizării proiectului: 31.12.2021; Perioada de implementare: 61 luni

Valoarea totală a proiectului: 7.975.701,60 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.368.956,71 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.516.612,61 lei, unde 3.839.120,72 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR, și 677.491,89 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a societății în domeniul identificat în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2014-2020, în Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia, în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Realizarea unei investiții inițiale în cadrul societății GLULAM S.A. prin diversificarea producției existente, ca urmare a fructificării oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile

Obiectivul specific nr. 2:   Realizarea unei investiții cu caracter inovativ prin achiziționare de active corporale și active necorporale performante în domeniul Fabricării de furnire si a panourilor de lemn

Obiectivul specific nr. 3: Obținerea unor avantaje competitive de către firma GLULAM S.A. ca urmare a desfășurării unor activități specifice priorității de investiție 2.2

Rezultatele proiectului:

Rezultatul 1

1 Proiect elaborat și implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020

Rezultatul 2

11 utilaje achiziționate

1 sistem de producere a energiei electrice cu energie fotovoltaica policristalin achiziționat

3 software achiziționate

2 produse inovative

1 proces inovativ

Rezultatul 3

2 produse certificate

1 recertificare sisteme de management

1 participare la un târg internațional, organizat în străinătate

 

Locul de implementare al proiectului: str. Cezar Ivănescu, nr. 17, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 137455

 

INFORMAȚII CONTRACTORI:

 

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 2761/ 25.07.2018

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1.

PROCONSULT SRL

Consultanță în domeniul managementului execuției investiției în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, ce consta in:

- consultanță pentru derularea procedurilor de achiziții conform prevederilor legale;

- consultanță pentru realizarea cererilor de plată/ rambursare;

- managementul proiectului de investiții (consultanță pentru elaborarea rapoartelor de progres trimestriale si a celui final, consultanță pentru elaborarea notificărilor la contractul de finanțare etc).

Achiziție directă, conform Procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

129.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

 

27.07.2018

2.

WOOD MACHINE TECH OOD

Livrare și punere în funcțiune utilaje:

-    Mașină de rindeluit pe 4 fețe pentru lamele KSA SUPER 300 HYDRO- 1 bucată

-    Mașină pentru aplicare separată a sistemului de adeziv bi-component MIXON 2855E - 1 bucată

-    Presă pentru grinzi lamelare (presă hidraulică) SLV-G-300- 1 bucată

-    Mașină de rindeluit grinzi pe 4 fețe KOMPAT 600 ­- 1 bucată

-    Mașină de rindeluit grinzi pe 2 fețe KSL 2300- 1 bucată

-    Centru automat de prelucrare grinzi glulam – CNC- CK 14A- 1 bucată

 

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

1.269.000,00 Euro la care nu se adaugă TVA

22.04.2019

3.

BIOTEL SRL

Livrare și punere în funcțiune Sistem de producere a energiei electrice cu energie fotovoltaică policristalin- 1 bucată

374.560,00 lei la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare

 

 

 

10.05.2019

4.

WOOD  EXPERT INDUSTRY SRL

Livrare și punere în funcțiune ECHIPAMENTE LOT 1:

- Mașină automată de ascuțit unități de tăiere, freze și cuțite SL-1300- 1 bucată,

- Transportor transversal pe role- 1 bucată,

- Transportor longitudinal cu role - 1 bucată,

- Depachetizator- 1 bucată

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

 

 

157.450,00 euro, la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare

28.10.2019

5.

WOOD  EXPERT INDUSTRY SRL

Livrare și punere în funcțiune UTILAJ LOT 2- Motostivuitor TEU- FG40T - 1 bucată

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

 

 

22.800,00 euro, la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare.

28.10.2019

6.

URS CERTIFICĂRI SRL

Servicii de recertificare sistem integrat de management

Achiziție directă

700,00 euro la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare.

06.02.2019

7.

HYVE BUILD FUARCILIK A.Ș

Sericii de internaționalizare- taxă închiriere stand

Achiziție directă

conform Procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

8.095,00 euro la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare

20.12.2019

8.

SOCIETATEA DE CERTIFICARE ICECON CERT SRL

Servicii de certificare produse: LEMN LAMELAT ÎNCLEIAT, clasa de rezistență: GL 32 h, LEMN MASIV ÎNCLEIAT, clasa de rezistență: C24, conform Standardului de referință SR EN 14080:2013

Achiziție directă

conform Procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

14.680,90 lei la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare

28.01.2020

9

GENERAL SYSTEM AUDIT SRL

Servicii de audit

Achiziție directă

conform Procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

5.000,00 lei

la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare

29.03.2021

  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana,

va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro     www.facebook.com/inforegio.ro