Liderii producției de lemn lamelat încleiat din România

Termeni

TERMENI si CONDITII de VANZARE si LIVRARE

 1. Bazele Contractului

Aceste conditii si acesti termeni de vanzare se vor aplica tuturor livrarilor efectuate de catre Furnizorul SC GLULAM SA, cu exceptia situatiilor in care sunt stipulate alte conditii convenite in scris de catre Furnizor si Cumparator.

Termeni speciali stipulati de catre Cumparator in scrisori, ordine, etc, nu vor da dreptul acestuia sa se abata de la prezentii termini si conditii, cu exceptia situatiilor in care SC GLULAM SA  accepta respectivii termeni in scris.

2. Informatiile privind produsul, desenele si descrierile

 Toate informatiile privind greutatea produselor, dimensiunile, capacitatea, pretul si alte date tehnice listate in cataloage, prospecte, circulare, reclame, ilustratii si liste de preturi sunt aproximative.

Informatiile de acest tip au caracter obligatoriu doar in masura in care s-a convenit in mod explicit asupra acestora intre parti. 

Toate desenele si informatiile tehnice privind produsele furnizate de catre una dintre parti celeilalte parti, inainte sau ulterior intrarii in vigoare a Contractului, vor ramane proprietatea partii care le-a furnizat.

 3. Livrarea

Toti termenii si toate conditiile de livrare convenite vor respecta regulile ICC Incoterms in vigoare in perioada derularii Contractului.

In situatia in care livrarea se va efectua pe santier, se va considera ca aceasta are loc in momentul in care produsele ajung la locatia convenita cu mijlocul de transport. Locatia in care se va face livrarea trebuie sa aiba amenajata o platforma rezistenta, neteda, plana si cat mai aproape posibil de locul in care se vor folosi produsele furnizate, loc care sa permita accesul neobstructionat al unui camion incarcat la capacitate maxima si cu o sarcina pe osie de pana la 10 tone.

In cazul in care se primesc alte comenzi inainte de a fi confirmata livrarea comenzii initiale si daca astfel de comenzi cauzeaza intarzieri ale termenului de livrare stabilit initial, SC GLULAM SA are dreptul sa isi retraga oferta.

In cazul in care Cumparatorul nu reuseste sa isi indeplineasca in mod corespunzator si la termenul stabilit obligatiile asumate in vederea livrarilor, SC GLULAM SA poate suspenda total sau partial livrarea produselor, termenul de livrare fiind prelungit cu o perioada rezonabila care sa tina cont de toate circumstantele in cauza.

In cazul in care Cumparatorul intarzie sau amana ridicarea bunurilor manufacturate la termenul stabilit, livrarea se va considera ca avand loc la termenul stabilit de comun acord, riscul transferandu-se catre Cumparator care va plati acea parte a Contractului care, in lipsa intarzierii din partea acestuia, ar fi ajuns la scadenta. In plus, Cumparatorul va achita toate taxele de chirie/depozitare, cheltuielile cu asigurarea si orice alte costuri acumulate in mod rezonabil de catre SC GLULAM SA ca urmare a intarzierii cauzate de catre Cumparator.

4. Asigurarea

 Daca va considera necesar, SC GLULAM SA are dreptul sa ceara Cumparatorului, anterior efectuarii livrarii, incheierea unei asigurari de constructie pentru toate tipurile de riscuri.

 5. Reclamatiile

 Cumparatorul are obligatia sa examineze si sa receptioneze bunurile inainte de  livrare la sediul SC GLULAM SA, orice notificare ulterioara asupra defectelor constatate nefiind valabila.

 6. Defectele

 In cazul in care Cumparatorul demonstreaza, intr-o perioada de 12 de luni de la livrare, ca produsele a caror furnizare face obiectul Contractului prezinta probleme de calitate (vicii ascunse), SC GLULAM SA poate decide sa:

  1. inlocuiasca produsul (produsele) defect pe propria cheltuiala prin livrarea catre Cumparator a unui produs corespunzator, in conformitate cu termenii de livrare stabiliti in acest agrement si/sau cu respectarea termenilor speciali stabiliti pentru livrarea in discutie, sau sa;
  2. repare produsul livrat astfel incat acesta sa indeplineasca termenii contractuali initiali, sau sa;
  3. ofere o reducere a pretului de furnizare.

In ceea ce priveste produsele inlocuite sau reparate cu respectarea acestei clauze, SC GLULAM SA isi asuma aceleasi obligatii ca si in cazul produselor originale, pentru o perioada de un an de la data inlocuirii.

Cumparatorul nu are dreptul sa inainteze alte reclamatii decat de tipul celor amintite mai sus cu privire la defectele produselor vandute.  In mod particular, Cumparatorul nu are dreptul sa rezilieze Contractul in totalitate sau partial sau sa ceara despagubiri, decat daca natura problemelor aparute poate fi considerata ca fiind cauzata cu intentie sau din neglijenta societatii SC GLULAM SA. Nu se vor lua in considerare reclamatii cu privire la pierderi operationale, pierderi de timp, pierderi ale profitului, pierderi ale veniturilor sau alte pierderi indirecte.

7. Raspunderea privind produsele

 SC GLULAM SA va raspunde de daunele cauzate de produsele livrate doar daca se poate demonstra ca ele au aparut din erori sau omisiuni ale societatii SC GLULAM SA.

Cu toate acestea SC GLULAM SA nu va fi raspunzatoare de daune aparute in cazul bunurilor imobiliare sau mobiliare si cauzate de produsul livrat, atat timp cat produsul livrat se afla in posesia Cumparatorului. In aceeasi masura SC GLULAM SA nu va fi raspunzatoare de daune cauzate de produsul furnizat altor produse fabricate de catre Cumparator sau de defectele aparute la produsele din care fac parte produsele furnizate, sau de cele aparute la bunurile mobiliare sau imobiliare si cauzate de produsele furnizate.

SC GLULAM SA nu va fi raspunzatoare de pierderi operationale, pierderi de timp, pierderi ale profitului, pierderi ale veniturilor sau alte pierderi indirecte ale Cumparatorului.

In cazul in care un tert inainteaza o reclamatie de despagubire impotriva Cumparatorului, in conformitate cu clauzele legate de raspunderea privind produsul Cumparatorul va informa despre aceasta si fara intarziere societatea SC GLULAM SA. Daca o astfel de reclamatie se face impotriva societatii SC GLULAM SA, Cumparatorul va despagubi societatea SC GLULAM SA, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste ca problema a aparut ca urmare a intentiei sau neglijentei societatii SC GLULAM SA.

In cazul in care vor fi citati in instanta ca urmare a unei reclamatii facute pentru daune sau pierderi considerate ca fiind cauzate de produsele furnizate de catre SC GLULAM SA sau de catre Cumparator, atat SC GLULAM SA cat si Cumparatorul au obligatia reciproca de a se prezenta in fata instantei.

 8. Platile

 Facturarea produselor furnizate si plata acestora se vor face la termenele stabilite in oferta transmisa de catre SC GLULAM SA si acceptata de catre Cumparator.

Pentru nerespectarea termenelor scadente de plata Cumparatorul va plati penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea datorata si neplatita, pentru fiecare zi de intarziere.

SC GLULAM SA va ramane proprietarul produselor vandute pana la momentul efectuarii platii integrale a sumelor datorate de catre Cumparator.

Aceasta clauza se va aplica indiferent daca achizitia s-a facut in vederea revanzarii sau a utilizarii produselor cumparate intr-un proiect de constructie. 

SC GLULAM SA isi pastreaza aceleasi drepturi asupra produselor livrate chiar daca revanzarea a avut loc deja sau daca produsele au fost utilizate deja intr-un proiect de constructie.

SC GLULAM SA nu va raspunde pentru probleme de calitate aparute datorita materialelor puse la dispozitie de catre Cumparator sau dintr-un proiect stipulat sau specificat de catre Cumparator sau un tert, probleme pentru care va raspunde Cumparatorul.

 9. Garantia platii

 SC GLULAM SA isi rezerva dreptul de a solicita inainte de livrare o garantie asupra sumei datorate, inclusiv a TVA-ului aferent, sub forma unei scrisori de garantie bancara sau al unui alt tip de garantie agreata de catre SC GLULAM SA. In plus, SC GLULAM SA poate solicita Cumparatorului plati integrale inainte de livrare, sume pentru care SC GLULAM SA nu poate incheia asigurare de credit.

 10. Tolerantele dimensionale

 Latime a sectiunii:

+/- 2 mm               pentru toate latimile

Inaltime a sectiunii:

+ 4 mm / - 2 mm   pentru inaltimi sub 400 mm

+ 1% / - 0,5%        pentru inaltimi peste 400 mm

 Lungime:

+/-   2   mm           pentru lungimi sub 2 m

+/-   0,1%              pentru lungimi intre 2 - 20 m

+/- 20   mm           pentru lungimi peste 20 m

Unghi al sectiunii transversale:

+/-   1,8°                abaterile de la unghiul drept de 90° nu vor depasi 1:50

Toate dimensiunile si tolerantele sunt valabile pentru valoarea umiditatii produsului de 12%

 11. Forta Majora

 Oricare dintre parti are dreptul sa suspende indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract in masura in care aceasta indeplinire/executare este obstructionata sau devine in mod nerezonabil oneroasa prin aparitia oricareia din urmatoarele circumstante: conflicte industriale sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat de catre parti cum ar fi: incendiu, razboi, mobilizare militara in masa, insurectie, rechizitionare, sechestru, embargou, limitarea consumului de curent electric si defecte sau intarzieri ale subcontractorilor cauzate de astfel de evenimente la care s-a facut referire in aceasta clauza, cu conditia ca aceste evenimente sa nu fi putut fi prevazute in momentul incheierii prezentului Contract.

Partea care invoca forta majora va notifica cealalta parte, in scris si fara intarziere, asupra aparitiei situatiei de forta majora si asupra incetarii unui astfel de eveniment.

In cazul in care forta majora impiedica Cumparatorul in indeplinirea obligatiilor sale, acesta va compensa SC GLULAM SA pentru sumele cheltuite cu depozitarea, protejarea si securizarea produselor.
   
12. Locul si legea Contractului 

Orice dispute care ar putea sa apara intre SC GLULAM SA si Cumparator vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil vor fi solutionate de instantele de judecata competente de la sediul furnizorului, in conformitate cu legislatia romaneasca  in vigoare.

13.Depozitarea si manipularea

Cumparatorul va descarca, va asigura depozitarea tuturor materialelor inainte de inceperea constructiei si va fi raspunzator de orice prejudiciu care ar putea sa apara in timpul acestei activitati.

Depozitarea: Stivuirea materialelor se va face folosind distantiere intre elementele care se vor aseza in pozitie verticala. Stivuirea trebuie facuta pe o platfotma uscata si plana, prevazuta cu un sistem de scurgere corespunzator pentru a se evita deteriorarea produselor. In caz contrar se poate intampla ca elementele din glulam sa se deformeze, mai ales in situatia unor perioade de depozitare indelungate.

 

Protejarea: In cazul depozitarii in aer liber este necesar ca elementele din glulam sa fie protejate cu prelate sau folii de plastic, chiar si in cazul in care acestea sunt impachetate din fabrica in folii de plastic. Acoperirea elementelor din glulam trebuie facuta in asa fel incat ventilarea acestora sa fie posibila.

Este recomandata depozitarea produselor, cat mai rapid posibil, in zone acoperite pentru a asigura o protectie buna impotriva apei/umiditatii in perioada de constructie.

Glulam-ul se comporta bine in medii cu umiditate ridicata, dar pot aparea modificari ale formei prin incovoiere sau fisuri dupa uscarea elementelor.

Ventilarea: In cazul in care folia de plastic se umezeste abundent la interior din cauza condensului, aceasta trebuie scoasa pentru ca apa sa se scurga si elementele din glulam sa se usuce in aer liber. In cazul in care sub folie apare condens in cantitate redusa, este suficient ca folia sa fie perforata in zona respectiva pentru a fi posibila inlaturarea apei.

Manipularea: La ridicarea pachetelor de grinzi cu macaraua se vor utiliza sufe late din material textil sau polifibra si se vor proteja marginile elementelor din glulam cu coltare din carton, pentru a evita strivirea sau amprentarea lemnului.

 

Uscarea: In cazul in care umiditatea produselor a crescut cu mult peste 12% (umiditatea medie la livrare) trebuie asigurate conditiile pentru o uscare lenta a elementelor din glulam, pentru a se evita aparitia fisurilor care se produc datorita uscarii rapide.

SC GLULAM SA atentioneaza asupra faptului ca, in cazul in care uscarea grinzilor are loc simultan cu supunerea acestora la sarcini portante mari, poate aparea fenomenul de incovoiere remanenta.

                                                                      

 

 

SC GLULAM SA

Termeni si conditii valabile incepand cu data de 12.04.2017